Klimtouwen

Wanneer je actief begint met (alpine)klimmen zul je voor de keuze staan welke klimtouwen je aanschaft. Het doel is belangrijk, evenals de eisen waaraan het touw moet voldoen. Het is belangrijk te beseffen dat er 2 typen touwen zijn: dynamische en statische touwen.

Dynamische touwen rekken mee bij bijvoorbeeld een val en absorberen daarmee een deel van de energie van de val.

Een statisch touw rekt niet of nauwelijks en is daarmee geschikt om bijvoorbeeld omhoog te klimmen. Als je hiervoor een dynamisch touw gebruikt zak je immers steeds een stukje naar beneden. Lees verder Klimtouwen